AVG formulier

Algemene verordening gegevensbescherming

Het klinkt misschien als een ver-van-je-bed-show, maar voor ons is dit iets heel belangrijks. Wij delen graag ervaringen op onze website, in nieuwsberichten, op social media of ons Intranet. Op die manier proberen we meer mensen te inspireren en te enthousiasmeren om onderdeel te worden van Stichting GoDare.

Het kan dus zijn dat er tijdens de workshops foto’s worden gemaakt die gepubliceerd worden op uitingen. Dit zal uiteraard nooit commercieel zijn, aangezien wij als stichting geen winstoogmerk hebben.

Wij mogen dit niet zomaar doen, daarom vragen we via onderstaand formulier om uw instemming. Deze formulieren worden in een database bewaard.

Wat vragen wij van u?

Graag willen wij weten of wij toestemming krijgen voor het fotograferen en filmen van uw kind tijdens deze dag. GoDare zet de foto- en videobeelden in voor intern gebruik en voor extern gebruik op social media, websites, folder en andere uitingen.

Wat doen wij beslist niet?

– Beelden in laten zetten door partijen anders dan GoDare

– Gegevens of beelden delen met andere partijen, anders dan via uitingen

– Voor- en achternaam bij de foto’s zetten

– Gegevens van uw kind anders, dan de voornaam op het shirt, online publiceren

Toestemmingsformulier